ระบบบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับนักลงทุน เพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและพิเศษเฉพาะตัว
โดยให้ความสำคัญกับ “การติดต่อสื่อสาร” เป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)
เราให้บริการสื่อสารรูปแบบใหม่สำหรับบริษัทที่ต้องการรู้จัก และเข้าถึงนักลงทุนอย่างทั่วถึง

IR Service
(นักลงทุนสัมพันธ์)

ระบบ Chat สื่อสารกับผู้ถือหุ้น
โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Admin) และ Chatbot เพื่อแจ้ง
เหตุการณ์สำคัญ ๆ ของบริษัท

Document Issue
(ระบบจัดการเอกสาร)

ระบบแสดงผลข้อมูลและเอกสาร
ทางออนไลน์ (On-cloud services)
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
สำคัญจาก LINE OA ได้โดยตรง

One-stop Service
(รวบรวมสิทธิประโยชน์ ไว้ในที่เดียว)

บริการแจ้งเตือน 
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว

Corporate Exposure
(เสริมภาพลักษณ์บริษัท)

บริการเสริมภาพลักษณ์ (Rebranding) บริษัทจดทะเบียน
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดทุน และรักษาฐานผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ให้เราเป็น "พื้นที่อุ่นใจ"
ของนักลงทุนและช่วยให้คุณโฟกัส
กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่

เราพร้อมดูแลและตอบคำถามของนักลงทุนตลอด 24 ชั่วโมง
บนแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวด้านการสื่อสารทางการเงิน

หมั่นอัปเดตข้อมูล
ให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ

เพราะเรื่องวันที่ (ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) สำคัญมาก คุณคงไม่อยาก
ตัดโอกาสของบริษัทที่จะได้นักลงทุนผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำธุรกิจ
เพียงเพราะพวกเราไม่รู้ และไม่ได้ได้รับแจ้งข้อมูล IRM คือทางออกของคุณ
ด้วยบริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถตรวจสอบ
สิทธิของพวกเขาได้ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน บน LINE OA

เชื่อมต่อกับเราเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารนักลงทุนสัมพันธ์ที่เหนือกว่า

นักลงทุนมากกว่า

13,000

รายในระบบของเรา

ตอบคำถามนักลงทุนไปแล้วว่ากว่า

4,000

คำถาม

อัตราความพึงพอใจมากกว่า

80%

ประหยัดเวลาจากการโทรศัพท์ไปได้มากกว่า

 เยี่ยมชมพาร์ทเนอร์ของเรา

ระบบบริหารจัดการ นักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับนักลงทุน เพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและพิเศษเฉพาะตัว
โดยให้ความสำคัญกับ “การติดต่อสื่อสาร” เป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)
เราให้บริการสื่อสารรูปแบบใหม่สำหรับบริษัทที่ต้องการรู้จัก และเข้าถึงนักลงทุนอย่างทั่วถึง

IR Service

(นักลงทุนสัมพันธ์)

ระบบ Chat สื่อสารกับผู้ถือหุ้น
โดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Admin) และ Chatbot เพื่อแจ้ง
เหตุการณ์สำคัญ ๆ ของบริษัท

Document Issue

(ระบบจัดการเอกสาร)

ระบบแสดงผลข้อมูล
และเอกสารทางออนไลน์
(On-cloud services)
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญจาก LINE OA
 ได้โดยตรง

One-stop Service

(รวบรวมสิทธิประโยชน์ ไว้ในที่เดียว)

บริการแจ้งเตือน ตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์และอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิได้อย่างครบวงจร
บนแพลตฟอร์มเดียว

Corporate Exposure

(เสริมภาพลักษณ์บริษัท)

บริการเสริมภาพลักษณ์ (Rebranding) บริษัทจดทะเบียน
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ในตลาดทุนและรักษาฐานผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว

ให้เราเป็น “พื้นที่อุ่นใจ” ของนักลงทุนและช่วยให้คุณโฟกัส กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่

เราพร้อมดูแลและตอบคำถามของนักลงทุนตลอด
 24 ชั่วโมง บนแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวด้านการสื่อสาร
ทางการเงิน

หมั่นอัปเดตข้อมูล ให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ

เพราะเรื่องวันที่ (ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) สำคัญมาก คุณคงไม่อยากตัดโอกาสของบริษัทที่จะได้นักลงทุน
ผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำธุรกิจ เพียงเพราะพวกเราไม่รู้
และไม่ได้ได้รับแจ้งข้อมูล IRM คือทางออกของคุณ
ด้วยบริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิของพวกเขาได้ง่าย ๆ
ใน 3 ขั้นตอน บน LINE OA

เชื่อมต่อกับเราเพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารนักลงทุนสัมพันธ์ที่เหนือกว่า

นักลงทุนมากกว่า
13,000 ราย ในระบบของเรา

ตอบคำถามนักลงทุนไปแล้วว่ากว่า
4,000 คำถาม

อัตราความพึงพอใจมากกว่า 80% (LEO, มิถุนายน 2565)

ประหยัดเวลาจากการโทรศัพท์ไปได้
มากกว่า 43 ชั่วโมง

(KUN, เมษายน 2564)

ทดลองใช้ฟรี

ระบบจองซื้อหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Subscription)

เราแก้ปัญหาขั้นตอนการจองหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุนด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจองหุ้นเพิ่มทุนออนไลน์ได้เลย โดยที่ไม่ต้องกรอก เซ็น หรือส่งเอกสารแม้แต่นิดเดียว

ลืมเรื่องเอกสารและลายเซ็นบนกระดาษไปได้เลย เมื่อคุณใช้บริการ
บนแพลตฟอร์มจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ของเรา!
ตัดปัญหาการพิมพ์ กรอก และส่งเอกสารไป-มาระหว่างบริษัทและนักลงทุน
ทั้งยังช่วยลดปัญหาการทำธุรกรรมที่ล่าช้า การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และความคลาดเคลื่นในการสื่อสารองค์กรภายในที่อาจเกิดขึ้น
จากการจองซื้อหลักทรัพย์แบบเดิม ๆ

ตรวจสอบสิทธิ์

ไม่ต้องเสียเวลาจัดการกับข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกต่อไป!
เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ถือหุ้นได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หรือแม้แต่สถานะการจองซื้อ ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผล
บนหน้าจอหลักอย่างเป็นระเบียบ โดยเว้นพื้นที่สีขาว
เพื่อช่วยให้อ่านง่าย

ตรวจสอบสถานะ

เราจะช่วยให้คุณไม่ต้อง “จม” อยู่ในเอกสารกองโตอีกแล้ว!
เพราะสถานะการทำธุรกรรมทุกรายการ
ไม่ว่าจะได้รับการจัดสรรแล้ว หรือรอการจองซื้อ
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
และพร้อมแสดงผลด้วยภาพที่ตอบสนองได้แบบเรียลไทม์

ตรวจสอบข้อมูลนักลงทุน

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลนักลงทุน และใส่ใจ
ในทุกขั้นตอนการจัดเก็บ! ด้วยหน้าตาระบบจองซื้อ
ที่ถูกจัดวางมาอย่างดี จะช่วยให้คุณทราบในทันที
เมื่อมีเอกสารใดตกหล่น เพื่อสืบหาสาเหตุ
และแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงที

กังวลเรื่องการจองซื้อไม่เต็มจำนวนอยู่หรือเปล่า ?

นอกเหนือจากบริการจองซื้อหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
เรายังช่วยคุณเฟ้นหานักลงทุนผู้มีศักยภาพให้กับธุรกิจ
จากฐานข้อมูลนักลงทุนในปัจจุบันของเรา มีจำนวนมากกว่า 13,000 ราย
ที่แสดงความสนใจในเผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

ระบบจองซื้อหลักทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Subscription)

เราแก้ปัญหาขั้นตอนการจองหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่เอื้ออำนวย
ต่อนักลงทุนด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจองหุ้นเพิ่มทุนออนไลน์ได้เลย โดยที่ไม่ต้องกรอก เซ็น หรือส่งเอกสารแม้แต่นิดเดียว

ตรวจสอบสิทธิ์

ไม่ต้องเสียเวลาจัดการกับข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกต่อไป!
เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ถือหุ้นได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หรือแม้แต่สถานะการจองซื้อ ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผล
บนหน้าจอหลักอย่างเป็นระเบียบ โดยเว้นพื้นที่สีขาว
เพื่อช่วยให้อ่านง่าย

ตรวจสอบสถานะ

เราจะช่วยให้คุณไม่ต้อง “จม” อยู่ในเอกสารกองโตอีกแล้ว!
เพราะสถานะการทำธุรกรรมทุกรายการ
ไม่ว่าจะได้รับการจัดสรรแล้ว หรือรอการจองซื้อ
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
และพร้อมแสดงผลด้วยภาพที่ตอบสนองได้แบบเรียลไทม์

ตรวจสอบข้อมูลนักลงทุน

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลนักลงทุน และใส่ใจ
ในทุกขั้นตอนการจัดเก็บ! ด้วยหน้าตาระบบจองซื้อ
ที่ถูกจัดวางมาอย่างดี จะช่วยให้คุณทราบในทันที
เมื่อมีเอกสารใดตกหล่น เพื่อสืบหาสาเหตุ
และแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงที

แพลตฟอร์มสร้างเอกสาร Smart ELCID

บริษัทสามารถผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์ผ่านแพลตฟอร์มสร้างเอกสาร Smart ELCID ได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่ป้อนข้อมูลงบการเงิน ทั้งยังสามารถออกแบบเอกสาร
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ได้อีกด้วย
นอกจากจะลดภาระของบริษัทแล้ว ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท

ตัวอักษรพรืด ๆ มันเชยไปแล้ว

ตามชื่อ Smart ELCID เราเสนอบริการ
สมาร์ตแพลตฟอร์มสำหรับสร้างเอกสาร
 และอินโฟกราฟิกที่น่าดึงดูด
เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนมีภาพจำที่ดี
ต่อการลงทุนในบริษัทของคุณ

ความสวยงามกับการเงินไปด้วยกันได้จริงหรอ

ทำไมจะไม่ได้ล่ะ! ด้วยฟังก์ชันหลักในการตั้งค่า
อัตลักษณ์บริษัท (CI Branding)
คุณสามารถตกแต่งเอกสารได้ตามใจชอบ
เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์
ถ่ายทอดข้อมูลการเงินที่เข้าใจยากได้ง่าย ๆ
ด้วยภาพ และเลือกเอาใจความสำคัญของข่าว ELCID ขึ้นมานำเสนอต่อนักลงทุน

นี่ไม่ใช่ ELCID ที่คุณเคยรู้จักมาก่อน

แพลตฟอร์มสร้างเอกสาร Smart ELCID
จึงมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้าถึงข่าว
สารของบริษัทจดทะเบียน ฯ มากขึ้นผ่าน
การสร้างเอกสารที่นำไปใช้ได้กับทุกช่องทาง
การสื่อสาร และหลากหลาย Touchpoint
ที่จะช่วยเพิ่มฐานนักลงทุนให้กับบริษัทของคุณ
เพื่อเนื้อหาและประสบการณ์การอ่านข่าวที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน

บริษัทสามารถผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม
สร้างเอกสาร Smart ELCID ได้อย่างง่ายดาย
เพียงแค่ป้อนข้อมูลงบการเงิน ทั้งยังสามารถออกแบบ
เอกสารให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ได้อีกด้วย นอกจากจะลดภาระ
ของบริษัทแล้วยังช่วยเสริมภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท

ตัวอักษรพรืด ๆ มันเชยไปแล้ว

ตามชื่อ SmartELCID เราเสนอบริการ
สมาร์ตแพลตฟอร์มสำหรับสร้างเอกสาร
และอินโฟกราฟิกที่น่าดึงดูดเพื่อเชิญชวนให้นักลงทุน
มีภาพจำที่ดีต่อการลงทุนในบริษัทของคุณ

ความสวยงามกับการเงิน
ไปด้วยกันได้จริงหรอ

ทำไมจะไม่ได้ล่ะ! ด้วยฟังก์ชันหลักในการตั้งค่า
อัตลักษณ์บริษัท (CI Branding) คุณสามารถตกแต่งเอกสารได้ตามใจชอบ เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ ถ่ายทอดข้อมูลการเงินที่เข้าใจยากได้ง่าย ๆ ด้วยภาพ และเลือกเอาใจความสำคัญของข่าว ELCID ขึ้นมานำเสนอต่อนักลงทุน

นี่ไม่ใช่ ELCID ที่คุณเคยรู้จักมาก่อน

แพลตฟอร์มสร้างเอกสาร Smart ELCID จึงมีเป้าหมาย
เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้าถึงข่าวสารของบริษัท
จดทะเบียน ฯ มากขึ้นผ่านการสร้างเอกสารที่นำไปใช้ได้
กับทุกช่องทางการสื่อสาร และหลากหลาย Touchpoint ที่จะช่วยเพิ่มฐานนักลงทุนให้กับบริษัทของคุณเพื่อเนื้อหา
และประสบการณ์การอ่านข่าวที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน