มิติใหม่
ของนักลงทุนสัมพันธ์

เหนือกว่าบริการนักลงทุนสัมพันธ์ คือความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่า
บริษัทของคุณ ผ่าน “การสื่อสารทางการเงิน” รูปแบบใหม่
ให้คุณและนักลงทุนใกล้ชิดกันยิ่งกว่าที่เคย

นักลงทุนสัมพันธ์แบบเดิม ๆ

บริการนักลงทุนสัมพันธ์ในประเทศไทยดูใกล้เคียงกับการประชาสัมพันธ์
มากเสียกว่าการดูแลนักลงทุนจริง ๆ ด้วยหน้าที่หลักที่ถูกจำกัดอยู่แค่
การรายงานความคืบหน้าของบริษัท

นิยามใหม่แห่งการสื่อสาร ทางการเงิน

สิ่งที่โลกการลงทุนต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือ กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการเงินที่ปรับตัวตามสถานการณ์และครอบคลุมหลากหลายช่องทาง
สื่อสารของนักลงทุน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และทำให้ประสบการณ์
การลงทุนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า
“นิยามใหม่แห่งการสื่อสารทางการเงิน” ประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารอย่างใส่ใจ
2. การทำธุรกรรมที่ฉับไว
3. การสร้าง “ภาพจำ” ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

การสื่อสารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสารอย่างใส่ใจด้วยมาตรฐานความถูกต้องขั้นสูง

การทำธุรกรรม

ทำธุรกรรมได้ฉับไวเพื่อแก้ไขทุกปัญหา

สื่อสารด้วยภาพ

สร้างสรรค์ตลาดทุนและทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายด้วย “ภาพจำ"

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

สื่อสารฉับไว ไร้ความสับสน

ด้วยการให้บริการบนพื้นฐานของ LINE OA ที่นำมาต่อยอดเพื่อขยายศักยภาพ
ทำให้บริษัทสามารถตอบกลับข้อความได้แบบอัตโนมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้นักลงทุนได้ทันทีและสามารถตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของนักลงทุนรายบุคคล
ได้อย่างทั่วถึง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

สื่อสารทางการเงินได้ครบ จบในที่เดียว

IRM เข้ามาช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้บริษัทของคุณด้วยการให้บริการ
แจ้งเตือนข้อมูล ระบบตรวจสอบสิทธิ และระบบจองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในที่เดียว หมดปัญหาการย้ายไป-มาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งนอกจากจะช่วย
ตัดค่าบริการบางส่วนที่ไม่จำเป็นแล้ว ยังช่วยลดภาระให้กับบริษัทได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

หมั่นอัปเดตข้อมูลให้กับ นักลงทุนอยู่เสมอ

เพราะเรื่องวันที่ (ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) สำคัญมากคุณคงไม่อยากตัดโอกาส
ของบริษัทที่จะได้นักลงทุนผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำธุรกิจเพียงเพราะพวกเราไม่รู้ และไม่ได้ได้รับแจ้งข้อมูล IRM คือทางออกของคุณด้วยบริการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิของพวกเขาได้ง่าย ๆ
ใน 3 ขั้นตอน บน LINE OA

เรียนรู้เพิ่มเติม

E-Subscription

ล้ำสมัยไปกับเทคโนโลยีระบบ
จองซื้อหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

เราแก้ปัญหาขั้นตอนการจองหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน
ด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจองหุ้นเพิ่มทุนออนไลน์
ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอก เซ็น หรือส่งเอกสารแม้แต่นิดเดียว

เรียนรู้เพิ่มเติม

Smart ELCID

สร้างความไว้วางใจด้วยภาพจำที่ดี

บริษัทสามารถผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์ผ่านแพลตฟอร์มสร้างเอกสาร
Smart ELCID ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ป้อนข้อมูลงบการเงิน
ทั้งยังสามารถออกแบบเอกสารให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร
(Corporate Identity) ได้อีกด้วย นอกจากจะลดภาระของบริษัทแล้ว
ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท


เรียนรู้เพิ่มเติม

พาไปรู้จักบริการของเรา

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IRM คือบริการสื่อสารรูปแบบใหม่สำหรับบริษัทที่ต้องการรู้จัก และเข้าถึงนักลงทุนของบริษัทอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการสนทนา ระหว่างบริษัทและนักลงทุนรายบุคคลผ่าน LINE Official Account

พาไปรู้จักบริการของเรา

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของนวัตกรรมการสื่อสารทางการเงิน
ผ่านระบบบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM) ระบบจองซื้อหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Subscription)
และแพลตฟอร์มสร้างเอกสาร Smart ELCID ด้วยบริการทั้งหมดของเรา
คุณจะสามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้อย่างไร้ข้อจำกัด อำนวยความสะดวกการทำธุรกรรม
ได้รวดเร็ว ทันใจ อีกทั้งสร้างความเข้าใจด้านการเงินให้กับนักลงทุนได้ง่าย ๆ ด้วยภาพ

เราได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน มากกว่า 13,000 ท่านในแพลตฟอร์ม

“Investors Society” สังคมออนไลน์เหนือระดับสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ

เราจัดเก็บ รวบรวม และติดตามข้อมูลของนักลงทุน ในแพลตฟอร์ม อีกทั้งเสนอบริการให้คำปรึกษาโดยตรง จากที่ปรึกษาทางการงิน และผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน หุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับการลงทุนและการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในชื่อบริการ “CB Clinic”

ลูกค้าที่เชื่อใจเรา

แพลตฟอร์มหนึ่งเดียว ที่จะช่วยขจัดทุกอุปสรรคการสื่อสาร
และสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างให้ธุรกิจของคุณ

Get in Touch

มิติใหม่
ของนักลงทุนสัมพันธ์

เหนือกว่าบริการนักลงทุนสัมพันธ์
คือความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าบริษัทของคุณ
ผ่าน “การสื่อสารทางการเงิน” รูปแบบใหม่
ให้คุณและนักลงทุนใกล้ชิดกันยิ่งกว่าที่เคย

นักลงทุนสัมพันธ์แบบเดิม ๆ

บริการนักลงทุนสัมพันธ์ในประเทศไทยดูใกล้เคียง
กับการประชาสัมพันธ์มากเสียกว่าการดูแลนักลงทุนจริงๆ
ด้วยหน้าที่หลักที่ถูกจำกัดอยู่แค่การรายงานความคืบหน้า
ของบริษัท

นิยามใหม่แห่งการสื่อสารทางการเงิน

สิ่งที่โลกการลงทุนต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือกลยุทธ์
การสื่อสารทางการเงินที่ปรับตัวตามสถานการณ์และ
ครอบคลุมหลากหลายช่องทางสื่อสารของนักลงทุน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทำให้ประสบการณ์
การลงทุนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราเรียก
กลยุทธ์นี้ว่า “นิยามใหม่แห่งการสื่อสารทางการเงิน”
ประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารอย่างใส่ใจ
2. การทำธุรกรรมที่ฉับไว
3. การสร้าง “ภาพจำ” ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

เรามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและนักลงทุน
ให้ใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคยบนพื้นที่แพลตฟอร์ม
เพียงหนึ่งเดียว ที่จะช่วยขจัดทุกอุปสรรคการสื่อสาร
และสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

การสื่อสารทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสารอย่างใส่ใจด้วยมาตรฐาน
ความถูกต้องขั้นสูง

การทำธุรกรรม

ทำธุรกรรมได้ฉับไว
เพื่อแก้ไขทุกปัญหา

สื่อสารด้วยภาพ

สื่อสารด้วยภาพสร้างสรรค์ตลาดทุน
และทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายด้วย “ภาพจำ”

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

สื่อสารฉับไว ไร้ความสับสน

ด้วยการให้บริการบนพื้นฐานของ LINE OA ที่นำมาต่อยอดเพื่อขยายศักยภาพ
ทำให้บริษัทสามารถตอบกลับข้อความได้แบบอัตโนมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้นักลงทุนได้ทันทีและสามารถตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของนักลงทุนรายบุคคล
ได้อย่างทั่วถึง

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

สื่อสารทางการเงินได้ครบ จบในที่เดียว

IRM เข้ามาช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้บริษัทของคุณด้วยการให้บริการ
แจ้งเตือนข้อมูล ระบบตรวจสอบสิทธิ และระบบจองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในที่เดียว หมดปัญหาการย้ายไป-มาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งนอกจากจะช่วย
ตัดค่าบริการบางส่วนที่ไม่จำเป็นแล้ว ยังช่วยลดภาระให้กับบริษัทได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM)

หมั่นอัปเดตข้อมูลให้กับ นักลงทุนอยู่เสมอ

เพราะเรื่องวันที่ (ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) สำคัญมากคุณคงไม่อยากตัดโอกาส
ของบริษัทที่จะได้นักลงทุนผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำธุรกิจเพียงเพราะพวกเราไม่รู้ และไม่ได้ได้รับแจ้งข้อมูล IRM คือทางออกของคุณด้วยบริการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิของพวกเขาได้ง่าย ๆ
ใน 3 ขั้นตอน บน LINE OA

เรียนรู้เพิ่มเติม

E-Subscription

ล้ำสมัยไปกับเทคโนโลยีระบบ
จองซื้อหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

เราแก้ปัญหาขั้นตอนการจองหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่เอื้ออำนวย
ต่อนักลงทุนด้วยแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้
นักลงทุนสามารถจองหุ้นเพิ่มทุนออนไลน์ได้เลยโดยที่
ไม่ต้องกรอก เซ็น หรือส่งเอกสารแม้แต่นิดเดียว

เรียนรู้เพิ่มเติม

Smart ELCID

สร้างความไว้วางใจด้วยภาพจำที่ดี

บริษัทสามารถผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม
สร้างเอกสาร Smart ELCID ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่
ป้อนข้อมูลงบการเงินทั้งยังสามารถออกแบบเอกสาร
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ได้อีกด้วย นอกจากจะลดภาระของบริษัทแล้ว ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท

เรียนรู้เพิ่มเติม

พาไปรู้จักบริการของเรา

การบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IRM
คือบริการสื่อสารรูปแบบใหม่สำหรับบริษัทที่ต้องการรู้จัก
และเข้าถึงนักลงทุนของบริษัทอย่างทั่วถึงเพื่อสร้าง
การสนทนาระหว่างบริษัทและนักลงทุนรายบุคคลผ่าน LINE Official Account

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของนวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเงิน ผ่านระบบบริหารจัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (IRM) ระบบจองซื้อหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Subscription)
และ แพลตฟอร์มสร้างเอกสาร Smart ELCID ด้วยบริการทั้งหมดของเรา
คุณจะสามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้อย่างไร้ข้อจำกัด
อำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมได้รวดเร็ว ทันใจ อีกทั้งสร้างความเข้าใจด้านการเงินให้กับนักลงทุน
ได้ง่าย ๆ ด้วยภาพ

เราได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน มากกว่า 13,000 ท่าน ในแพลตฟอร์ม

“Investors Society”
สังคมออนไลน์เหนือระดับ
สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ

เราจัดเก็บ รวบรวม และติดตามข้อมูล
ของนักลงทุนในแพลตฟอร์ม อีกทั้งเสนอบริการ
ให้คำปรึกษาโดยตรงจากที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ที่เชี่ยวชาญด้านหุ้นกู้แปลงสภาพ
เกี่ยวกับการลงทุนและการซื้อขายแลกเปลี่ยน
หุ้นกู้แปลงสภาพ ในชื่อบริการ “CB Clinic”

ลูกค้าที่เชื่อใจเรา